SEKTÖREL ÇALIŞMALAR

 1. Çevreye duyarlı kontrollü patlatma tekniği uygulamaları danışmanlığı
 2. Patlatma Kaynaklı çevresel etki ölçüm ve değerlendirmeleri,
 3. Açık işletme uygulama projesi hazırlama,
 4. Patlatma izin öncesi ön hazırlık raporu hazırlama,
 5. İş güvenliği saha denetimi ve danışmanlığı,
 6. Temel iş güvenliği eğitimi
 7. Sektörel iş güvenliği eğitimleri
 8. Risk değerlendirme metotları eğitimi
 9. HAZOP, Bow-Tie (Papyon) eğitimleri
 10. İş güvenliği özel doküman hazırlama eğitimi ve uygulaması (patlamadan korunma, acil durum vb.)
 11. Yangın eğitimi