PROJELER

PROJE BİLGİLERİ

PROJELER 1.       Kaya Kütle ve Madde Özelliklerinin Patlatma Kaynaklı Yersarsıntılarının Oluşum ve Gelişimi Üzerine Etkilerinin Araştırılması, 110M294 – TÜBİTAK

2.       Divriği YNK-3 No’lu İstihsal Kuyusunda Karşılaşılacak Kayaçların Mekanik ve Fiziksel Özelliklerinin Belirlenmesi ve Mühendislik Sınıflaması Çalışmaları, Yertaş-Özdoğan Ortak Girişimi

3.       Bazı Mermer Birimleri İçin Optimum Aşındırma-Cilalama Koşullarını Belirleme Çalışmaları, MİSAG-108 – TÜBİTAK

4.       Türkiye’deki Bazı Açık İşletmelerde Patlatmadan Kaynaklanan Titreşimlerin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi, Cumhuriyet Üniversitesi, AFP

5.       Sivas-Ulaş Sölestit İşletmesi Cevher ve Yankayaçlarının Bazı Mekanik ve Fiziksel Özelliklerinin Belirlenmesi ve Mühendislik Sınıflaması Çalışmaları,  Barit Maden A.Ş.

6.       Tüstaş Tarafından Hazırlanan Sivas İli Yatırım Potansiyeli Araştırması Strateji Planı Raporu Kapsamında Ortaya Konulan Yatırım Alternatiflerinin Değerlendirilmesi ve Kritik Yaklaşımlar,  Özbelsan A.Ş.

7.       Ege Metal Eskişehir Krom İşletmesinde Optimum Üretim Yönteminin Belirlenmesi ve Projelendirilmesi Çalışmaları, Ege Metal A.Ş.

8.       Çakıl ve Kırma Taş (Bazalt) Kullanarak Değişik Doz ve Agrega Oranlarında Beton Numuneleri Hazırlanması ve Bazı Fiziksel ve Mekanik Özelliklerinin Belirlenmesi Çalışmaları, T.D.Ç.İ. Genel Müdürlüğü

9.       Kayseri Pınarbaşı-Pulpınar Krom Yeraltı Maden İşletmesinde (4 No’lu Kuyu) Optimum Üretim Yönteminin Belirlenmesi ve Projelendirilmesi Çalışmaları   , Dedeman Madencilik

10.   Sivas-Kangal Eymir Krom Sahasının İşletme Parametrelerinin Araştırılması, 93-50, Cumhuriyet Üniv. AFP

11.   Kangal (Sivas) Yöresinde Yeralan Krom Cevherleşmelerinin Jeolojisi, İşletme Projeleri ve Teknolojik Sınıflandırılması, YBAG-0056 – TÜBİTAK