YAYINLAR

YAYINLAR

SCI Kapsamlı Yayın Bilgileri 1.       “Investigation of the effects of blasting design parameters and rock properties on blast-induced ground vibrations”, Kazım Görgülü, Ercan Arpaz, Önder Uysal, Y. Selim Durutürk, A. Gürkan Yüksek, Arzu Koçaslan, M. Kürşat Dilmaç, Arabian Journal of Geosciences, (2015)

2.       “Determination of restitution coefficients for various granite samples “, Ercan ARPAZ, Arabian Journal of Geosciences, (2015)

3.       “Importance of ground properties in the relationship of ground vibration–structural hazard and land application”, Çağrı Çaylak, Arzu Kocaslan, Kazım Görgulu,Aydın Büyüksaraç,Ercan Arpaz , Journal of Applied Geophysics, 104, 6-16, (2014)

4.       “Investigation of blast-induced ground vibrations in the Tülü boron open pit mine”, Kazım Görgülü, Ercan Arpaz, Ahmet Demirci, Arzu Koçaslan, M. Kürşat Dilmaç & A. Gürkan Yüksek, Bulletin of Engineering Geology and the Environment, 72, 555-564, (2013)

5.       “Evaluation of Parameters Affected on The Blast Induced Ground Vibration (BIGV) by Using Relation Diagram Method (RDM)”, Birol Elevli, Ercan Arpaz, ACTA MONTANISTICA SLOVACA, 15, 261-268, (2010)

6.       “Reply to the comments by Tarkan Erdik on ‘Barrier holes and trench application to reduce blast induced vibration in seyitomer coal mine’”, Kaan Erarslan, Önder Uysal, Ercan Arpaz, M. Akif Cebi, Environmental Earth Sciences, 61, 1095-1096, (2010)

7.       “Barrier holes and trench application to reduce blast induced vibration in open pit mines”, Erarslan, K., Uysal, Ö., Arpaz, E., Çebi, M.A.,, Environmental Geology, 54, 1325-1331, (2008)

8.       “Studies on the effect of burden width on blast induced vibration in open pit mines”, Uysal O., Arpaz E., Berber M. , Environmental Geology, 53, 643-650, (2007)

SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri 1.       “Ambarlı Arakatlı Göçertme Yöntemi ve Pulpınar Krom Cevherine Uygulanabilirliği”, Kahriman, A., Ceylanoğlu, A., Demirci, A., Arpaz, E., Madencilik Dergisi, , 21-32, (1997)

2.       “Kayseri Pınarbaşı-Pulpınar Krom Cevheri İçin Optimum Yeraltı Üretim Yöntemi Seçimi”, Kahriman, A., Ceylanoğlu, A., Demirci, A., Arpaz, E., Uysal, Ö., Madencilik Dergisi, , 27-42, (1996)

3.       “Sivas-Kangal Eymir Krom Sahası Kaya Birimlerinin Sınıflandırılması ve Projelendirme Çalışmaları”, Kahriman, A., Ceylanoğlu, A., Arpaz, E., Görgülü, K., Durutürk, Y.S., , C.Ü. Mühendislik Fakültesi Madencilik Bilim ve Teknolojisi Dergisi, 1, 63-72, (1996)

4.       “Sivas Mermer Fabrikalarının İncelenmesi, Performans Ölçüm Sonuçları ve Bazı Mermer Malzeme Özellikleri ile İlişkileri”, Ceylanoğlu, A., Görgülü, K., Arpaz, E., , Kaya Mekaniği Bülteni, , 21-29, (1996)

5.       “Kama ve Düzlemsel Kayma Analizi İçin Bir Bilgisayar Programı”, Ceylanoğlu, A., Arpaz, E., Kahriman, A., , C.Ü. Mühendislik Fakültesi Madencilik Bilim ve Teknolojisi Dergisi, 1, 101-114, (1993)

Uluslararası Bildiri Bilgileri 1.       “Determination of Structural Hazards Criteria Using Accelerometers: A Case Study”, Arzu KOÇASLAN, Çağrı ÇAYLAK, Aydın BÜYÜKSARAÇ, Ercan ARPAZ, Kazım GÖRGÜLÜ, Istanbul International Geophysical Conference and Oil & Gas Exhibition, Istanbul International Geophysical Conference and Oil & Gas Exhibition, , , (2012)

2.       “The Relationships between the Particle Velocity, Magnitude and Energy in the Blast- Induced Ground Vibration”, Arzu KOÇASLAN, Çağrı ÇAYLAK, Aydın BÜYÜKSARAÇ, Ercan ARPAZ, Kazım GÖRGÜLÜ, Ahmet DEMİRCİ, MPES 2012, MPES 2012, , 381, (2012)

3.       “Comparison Of Blast-Induced Ground Vibration Predictors In Case Of Tulu-Plain Open Pit Colemanite Mine Of Eti Mine”, Kazım GÖRGÜLÜ, Ercan ARPAZ, Önder UYSAL, Y.Selim DURUTURK, Ahmet DEMRİRCİ, M.Kürşat DİLMAÇ, Arzu. KOÇASLAN, MPES 2012, MPES 2012, , 231, (2012)

4.       “Assessment of Blast-Induced Ground Vibrations in Kangal Coal Mine Of EÜAS”, Ercan ARPAZ, Kazım GÖRGÜLÜ, Y.Selim DURUTÜRK, Önder UYSAL, Ahmet DEMİRCİ, M.Kürşat DİLMAÇ, Arzu KOÇARSLAN, MPES 2012, MPES 2012, , 53, (2012)

5.       “Effect of Artificial Discontinuities on Blast Induced Vibrations in Opet Pit Mines”, Önder Uysal, Ercan Arpaz, Mustafa Çavuş, Sunay Beyhan, Yusuf Tola, Şahin Yuvka, Harmonising Rock Engineering and the Environment, ISRM 2011, , 1281-1284, (2011)

6.       “Comparison of Blast-Induced Ground Vibration Predictors in Seyitomer Coal Mine”, Ercan Arpaz, Önder Uysal, Yusuf Tola, Kazım Görgülü, M. Çavuş, Harmonising Rock Engineering and the Environment, ISRM 2011, , 1161-1163, (2011)

7.       “TKI-GLI Açık Ocaklarında Patlatma Delik Düzeninin Parçalanmaya ve Dekapaj Maliyetine Etkisi”, Ö. Uysal, E. Arpaz, İ. Topal, A. Ö. Ünlü, Türkiye 20.Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi, Türkiye 20.Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi, , , (2007)

8.       “Patlatma Kaynaklı Yer Sarsıntısı ve Hava Şoku Ölçümlerinin Değerlendirilmesi İçin Geliştirilen Bir Bilgisayar Programı”, Arpaz, E., Ceylanoğlu, A., , Türkiye 17.Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi, Türkiye 17.Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi, , , (2001)

9.       “Belirli Bir Kaya Kütlesinde Oluşturulan Yer Sarsıntılarının Ölçümü ve Değerlendirilmesi”, Ceylanoğlu, A., Arpaz, E., , Türkiye 17.Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi, Türkiye 17.Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi, , , (2001)

Ulusal Bildiri Bilgileri 1.       “Kırka Bor Açık İşletmesinde Patlatma Kaynaklı Yer Sarsıntılarının Değerlendirilmesi”, K. Görgülü, A. Koçarslan, M.K. Dilmaç, Y.S. Durutürk, Ö. Uysal, E. Arpaz, 8. Delme-Patlatma Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 8. Delme-Patlatma Sempozyumu, , 109-118, (2015)

2.       “Kaya Kütle özellikleri ve Patlatma Tasarım Parametrelerinin Patlatma Kaynaklı Yer Sarsıntıları Üzerine Etkilerinin İncelenmesi”, Ercan ARPAZ, Arzu Koçaslan, Kazım Görgülü, GürkanYüksek, Kürşat Dilmaç, VII. Delme-Patlatma Sempozyumu Bildiriler Kitabı, VII. Delme-Patlatma Sempozyumu, , 9-20, (2013)

3.       “Bariyer Deliklerinin Patlatma Kaynaklı Yer Sarsıntıları Üzerindeki Etkisi”, Uysal, Ö., Erarslan, K., Arpaz, E., Çebi, M.A., Beyhan, S., Yuvka, Ş., VI. Delme Patlatma Sempozyumu Bildiriler Kitabı, VI. Delme Patlatma Sempozyumu, , , (2010)

4.       “Değişik Mermer Birimlerinin Sürekli Aşındırma ve Cilalama Aşamalarında Pürüzlülük ve Parlaklıklarının İncelenmesi”, Atilla Ceylanoğlu, Kazım Görgülü, Yavuz Selim Durutürk, Ercan Arpaz, MERSEM 2008 Mermer ve Doğaltaş Sempozyumu, Türkiye VI. Mermer ve Doğaltaş Sempozyumu, , , (2008)

5.       “Karabayır Ariyet Ocağının Jeoelektrik Yöntemi ile Modellenmesi ve Rezerv Tespit Çalışmaları”, Arpaz, E., Ödük, F., Tokgöz, M., , KAYAMEK’2004 VII. Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu, KAYAMEK’2004 VII. Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu, , , (2004)

6.       “Divriği Demir ve Kangal Kömür Açık İşletmelerinde Patlatma Kaynaklı Yer Sarsıntısı ve Hava Şoku Ölçümlerinin Sonuçları”, Ceylanoğlu, A., Arpaz, E., , 4. Delme ve Patlatma Sempozyumu, 4. Delme ve Patlatma Sempozyumu, , 135-145, (2000)

7.       “Bazı Kaya Birimlerinin Sertliklerinin Belirlenmesi ve Diğer Malzeme Özellikleri ile İlişkileri”, Ceylanoğlu, A., Arpaz, E., Görgülü, K., , Türkiye 16. Madencilik Kongresi ve Sergisi, Türkiye 16. Madencilik Kongresi ve Sergisi, , 49-56, (1999)

8.       “Eskişehir -Karaburhan Krom Cevheri İçin Uygun Yeraltı Üretim Yöntemi Seçimi”, Kahriman, A., Ceylanoğlu, A., Demirci, A., Arpaz, E., , 3. Ulusal Kaya Mekaniği Sempozyumu, 3. Ulusal Kaya Mekaniği Sempozyumu, , 47-60, (1996)