HAKKIMDA

EĞİTİM BİLGİLERİ

Doktora Tezi : Türkiye’deki Bazı Açık İşletmelerde Patlatmadan Kaynaklanan Titreşimlerin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi
Tezin yapıldığı Alan : Maden Mühendisliği
Üniversite / Tarih : Cumhuriyet Üniversitesi / 1994 – 2000

Yüksek Lisans Tezi : Kangal-Sivas Yöresindeki Bazı Krom Sahalarının İşletme Parametrelerinin Araştırılması
Tezin yapıldığı Alan : Maden Mühendisliği
Üniversite / Tarih : Cumhuriyet Üniversitesi / 1992 – 1994

Lisans : Maden Mühendisliği
Üniversite / Tarih : Cumhuriyet Üniversitesi / 1987 – 1991

Lise : Sivas Lisesi / 1984-1987
ARAŞTIRMA ALANLARI

• Patlatmalı Kaya Kazıları, Patlatma Kaynaklı Titreşimler, Gürültü, Patlatmanın Çevresel Etkileri,
• İş Sağlığı ve Güvenliği, Patlamadan Korunma, Risk değerlendirme ve yönetimi
• Madencilikte Bilgisayar Uygulamaları, İleri ofis kullanımı

GÖREV BİLGİLERİ

Akademik Görev Bilgileri
2016- Devam Doç. Dr / Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi / Çevre Müh. Bölümü
2005- 2016 Yard. Doç. Dr / Kocaeli Üniversitesi Kocaeli Meslek Yüksekokulu / Rafineri ve Petrokimya
1991-2003 Araştırma Görevlisi / Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi / Maden Müh. Bölümü

İdari Görev Bilgileri
2015 – Devam Kocaeli Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörü
2014 – Devam Kocaeli Üniversitesi/Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı
2010 – 2016 Kocaeli Üniversitesi/Kocaeli MYO/Kimya ve Kimyasal İşleme Tekn. Bölüm Başkanı
2015 – Devam Kocaeli Üniversitesi – İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörü

Üniversite Dışı Deneyim Bilgileri
2004-2005 TC Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü – İstanbul Araştırma Başmühendisliği / Maden Mühendisi
2003-2004 TC Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü – İstanbul Araştırma Başmühendisliği / Zemin Mekaniği Mühendisi

ETKİNLİK BİLGİLERİ

Bilimsel Etkinlik

 1. 1. Uluslararası İş Güvenliği ve Çalışan Sağlığı Kongresi 06/07 Eylül 2016, Davetli Konuşmacı.
 2. Çevre Bakanlığı, “Maden ve Taşocaklarında Patlatmalar ile Oluşan Gürültü ve Titreşimlerin Değerlendirilmesi”, Davetli Konuşmacı, Fizik Mühendisleri Odası Organizasyonunda, Ankara-2012
 3. Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı, “İş Hukuku, Madencilik sektöründe iş Kazaları, Dikkat Edilecek Hususlar ve Sektörde Bilgisayar Uygulamaları ve Örnekler”, Davetli Konuşmacı, İstanbul -2009.
 4. Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı, “Maden Aramada Modern Teknikler, Maden Aramalarında Bilgisayar Kullanımı ve Sondajcılıkta Yeni Gelişmeler”, Davetli Konuşmacı, İstanbul – 2007
 5. Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı, “Madencilikte Bilgisayar Uygulamaları”, Davetli Konuşmacı, İstanbul – 2007
 6. Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı, “Madencilikte Bilgisayar Uygulamaları, Cevher Hazırlama Tesislerinde Otomasyon ve MİGEM’de e-devlet”, Davetli Konuşmacı, İstanbul – 2007
 7. Madencilik ve Çevre Toplantısı, Toplantı Düzenleme Kurulu Üyeliği, Sivas-1997
 8. 21. Yüzyıla Girerken Türkiye Madenciliği, Toplantı Düzenleme Kurulu Üyeliği, Sivas -1996

Kurs – Sertifika ve Eğitim

 1. A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sertifikası – 2014 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bak.
 2. A2 Tip Mühendislik Akustiği Sertifikası – 2012 Fizik Müh. Odası
 3. B-1 Tipi Endüstriyel Gürültü Rapor/Haritalama Sertifikası – 2012 Fizik Müh. Odası
 4. İş Güvenliği Uzmanlığı – 2012 Zirve Eğitim Kurumları
 5. Teknik Nezaretçi Sertifikası Eğitimi – 2005 TMMOB Maden Mühendisleri Odası